ACUARELAS MIR


Les aquareles extrafines MIR bàsicament es poden definir com a pintura transparent a l'aigua, en la que els blancs i la lluminositat de la obra la proporciona el propi paper de suport. Per la seva fabricació s'utilitzen els pigments permanents acceptats per les pintures a l'oli i com a aglutinador la solució aquosa de goma arágiba. Les fines partícules de pigment queden retingudes en els poros de les fibres del paper. L'assecat es per simple evaporació del disolvent (aigua). La pintura que pugui quedar assecada a la paleta pot estobar-se perfectament amb aigua i reutilitzar-la.

 

 

N/SER.
NOM DEL COLOR
COMPOSICIÓ PIGMENTARIA
COLOR
INDEX.
FICSESA
A LA LLUM

 

500/1 Blanc de Xina Permanent Oxid de Zinc PW4
***
505/1 Groc Cadmi Llimona To Arilida PY3
**
508/1 Groc Real Arilida + Diarilida PY3 + PY83
**
510/1 Groc Cadmi Fosc To Diarilida PY83
***
513/2 Groc de Cami Llimona Sulfur Cadmi PY35
***
515/2 Groc de Cadmi Clar Sulfur Cadmi PY35
***
518/2 Groc de Cadmi Taronja Sulfoseleniur Cadmi PO20
***
 
520/1 Bermelló Naftol AS-D PR112
**
523/2 Vermell de cadmi Clar Sulfoseleniur Cadmi PR108
***
525/1 Carmí Vermell Naftol ITR PR5
**
528/2 Vermell de Cadmi Fosc Sulfoseleniur Cadmi PR108
***
530/2 Violeta Permanent Quinacridona + Carbazol Dioxacina PR122 + PV23
***
533/2 Violeta Cobalt To Carbazol Dioxacina PV23
***
535/1 Blau Celeste Ftalocianina + Oxid Zinc PB15 + PW4
**
538/2 Blau de Cobalt Oxid Cobalt i Crom PB36
***
540/1 Blau Ultramar Fosc Silicat Alumini i Sodi Polisulfurat PB29
***
543/1 Blau Prusia To Ftalocianina PB15
***
545/1 Verd Maragda Ftalocianina Clorada PG7
***
548/1 Verd Cinabri Oxid Ferro Sintètic + Laca Fèrrica PY42 + PG8
**
550/1 Verd Vejiga Laca Fèrrica del 1-Nitrol 2-Naftol PG8
***
553/1 Indig Silic. Alum. i Sodi Polisulfurat + Carboni Pur Amorf PB29, PBk7
***
555/1 Gris de Payne Silic. Alum. i Sodi Polisulfurat + Carboni Pur Amorf PB29, PBk7
***
558/1 Negre de Fum Carboni Pur Amorf PBk7
***
560/1 Ocre Groc Oxid Ferro Sintètic PY42
***
563/1 Vermell de Venecia Oxid Ferro Sintètic PR101
***
565/1 Terra Ombra Natural Terra Natural PBr7
***
568/1 Terra Ombra Torrada Terra Natural Calcinada PBr7
***
570/1 Terra Siena Natural Terra Natural PBr7
***
573/1 Terra Siena Torrada Terra Natural Calcinada PBr7
***
575/1 Pardo Van Dyck Terra Natural PBr7
***
578/1 Sípia Terra Natural + Carboni Pur Amorf PBr7, PBk7
***

DESCRIPCION DE CARACTERíSTICAS
Color index defineix al pigment independentment del nom que cada fabricant vulgui donar-li.
Ficsesa a la llum ens indica el grau de resistència d'una pintura a l'exposició directa a la llum del sol.
Poder cobridor ens indica el poder del color per tapar el fons sobre el que s'aplica.
DIFERENCIES ENTRE CADMI I TO
Els colors que en el seu nom porten inclòsa la paraula "To": estan constituits per pigments moderns alternatius als clàssics i de serie i preu inferior.