COLORS ACRÍLICS MIR


Els colors acrílics extra fins MIR consten de 31 colors, tots ells d'una gran qualitat. Tenen una consistència cremosa i dúctil. El seu assecat pot variar entre uns minuts o unes hores depenent de la humitat, temperatura, espesor de la película, etc. Una vegada sec es totalment impermeable a l'aigua i forma una película flexible que no grogueja i és de gran adherència. Els acrílics MIR son molt versàtils, s'utilitzen directament a pinzell, espàtula, diluits amb aigua imitant acuarela, amb aerografia, etc. Es pot pintar sobre llenç, guix, paper, fusta, làmina d'acetat, metall, plàstic, etc.

 

N/SER.
NOM COLOR
COMPOSICIÓ PIGMENTARIA
COLOR
INDEX.
FICSESA
A LA LLUZ
PODER
COBRIDOR

 

100/1
Blanc de Titani Dióxid Titani PW6
***
103/1
Blanc de Zinc Oxid Zinc PW4
***
105/2
Groc Hansa Llimona Arilida PY3
**
108/2
Groc Real Diarilida Arilida + Diarilida PY3 + PY83
**
110/2
Groc Fosc Diarilida Diarilida PY83
***
113/4
Groc de Cadmi Llimona Sulfur Cadmi PY35
***
115/4
Groc de Cadmio Clar Sulfur Cadmi PY35
***
118/4
Groc de cadmio Taronja Sulfoseleniur Cadmi PO20
***
120/2
Blau Celeste Ftalocianina + Oxid Zinc PB15 + PW4
**
123/4
Blau de Cobalt Oxid Cobalt i Crom PB36
***
125/2
Blau Ultramar Clar Silicat Alumini i Sodi Polisulfurat + Ox. Zinc PB29 + PW4
***
128/2
Blau Ultramar Fosc Silicat Alumini i Sodi Polisulfurat PB29
***
130/2
Blau Prusia Ftalo Ftalocianina PB15
***
133/3
Verd Permanent Ftalocianina Clorada + Sulfur Cadmi PG7 + PY35
***
135/2
Verd Cinabri Oxid Ferro Sintètic + Laca Fèrrica PY42 + PG8
**
138/2
Verd Maragda Ftalocianina Clorada PG7
***
140/2
Verd Vejiga Laca Fèrrica del 1-Nitros 2-Naftol PG8
**
143/3
Violeta Dioxacina Carbazol Dioxacina PV23
***
145/3
Violeta de Quinacridona Quinacridona + Carbazol Dioxacina PR122 + PV23
***
148/2
Bermelló Naftol Benzimidazolona PR112
**
150/3
Magenta Quinacridona PR122
***
153/3
Carmí Quinacridona Quinacridona + Benzimidazolona PV19+PR112
***
155/4
Vermell de Cadmi Clar Sulfoseleniur Cadmi PR108
***
158/4
Vermell de Cadmi Fosc Sulfoseleniur Cadmi PR108
***
160/1
Negre de Fum Carboni Pur Amorf PBk7
***
163/1
Ocre Groc Oxid Ferro Sintètic PY42
***
165/1
Ocre Vermell Oxid Ferro Sintètic PR101
***
168/1
Terra Ombra Natural Terra Natural PBr7
***
170/1
Terra Ombra Torrada Terra Natural Calcinada PBr7
***
173/1
Terra Siena Natural Terra Natural PBr7
***
175/1
Terra Siena Torrada Terra Natural Calcinada PBr7
***

DESCRIPCIÓ DE CARACTERíSTIQUES
Color index

defineix al pigment independentment del nom que cada fabricant vulgui donar-li.

Ficsesa a la llum

ens indica el grau de resistència d'una pintura a l'exposició directa a la llum del sol.

Poder cobridor

ens indica el poder del color per tapar el fons sobre el que s'aplica.